Học Phí & Chương Trình Học
Tên chương trình Program Thời lượng/khóa
Months/course
Chương trình Ứng dụng Cơ bản: Thanh nhạc Sing Out Loud (S.O.L) – Fast Track Program: Sing Out Loud
Thanh nhạc Biểu Diễn Ứng Dụng – Sing Out Loud 1 (S.O.L 1) Applied Performance Vocal – Sing Out Loud (S.O.L) ~2 tháng
Thanh nhạc Chuyên Sâu – Academic Program
Thanh nhạc – sơ cấp Vocal Basic 3 tháng
Thanh nhạc – trung cấp 1 Vocal Intermediate 1 6 tháng
Thanh nhạc – trung cấp 2 Vocal Intermediate 2 6 tháng
Thanh nhạc – cao cấp Advanced Vocal 6 tháng
Thanh nhạc cho trẻ em (5-10 tuổi) – Vocal for Kids (6-10 yrs old)
Thanh nhạc cơ bản Vocal for Kids Basic 6 tháng
Thanh nhạc – trung cấp 1 Vocal for Kids Intermediate 1 9 tháng
Thanh nhạc – trung cấp 2 Vocal for Kids Intermediate 2 9 tháng
Thanh nhạc – cao cấp Vocal for Kids Advance 6 tháng
Lịch Khai Giảng Các Lớp
Chương trình Ngày Học Thời Gian Học Cơ sở Q1 Cơ sở Q7
Thanh nhạc Biểu Diễn Ứng Dụng – Sing Out Loud (S.O.L)
T2-T4 09:00 nhận 3 học viên
T3-T5 09:00 nhận 1 học viên
T3-T5 19:30 nhận 1 học viên
T4-T6 18:30 nhận 4 học viên
T7-CN 10:00 nhận 2 học viên
T7-CN 19:30 nhận 3 học viên

Không tìm được giờ học phù hợp? Hãy đăng ký thông tin bằng click nútTôi Đăng Kýđể được các Tư vấn viên cập nhật lịch học mới nhất!!!

Chương trình Ngày Học Thời Gian Học Số chỗ trống còn lại
T3-T5 9:30 còn chỗ! GIỜ VÀNG ƯU ĐÃI !!!
T3-T5 18:00 còn chỗ!
T3-T5 19:30 hết chỗ
T4-T6 17:30 còn chỗ!
T4-T6 19:30 đã đầy
T7-CN 10:00 còn chỗ!
T7-CN 17:15 đã đầy
T7-CN 18:30 đã đầy
T3-T5 09:00 còn chỗ!
T4-T6 09:00 còn chỗ!

Không tìm được giờ học phù hợp? Hãy đăng ký thông tin bằng click nútTôi Đăng Kýđể được các Tư vấn viên cập nhật lịch học mới nhất!!!

Chương trình Ngày Học Thời Gian Học Cơ sở Quận 1 Cơ sở Quận 7
T3-T5 17:30 Còn chỗ!!  
T7-CN 09:00   Còn chỗ

Không tìm được giờ học phù hợp? Hãy đăng ký thông tin bằng click nútTôi Đăng Kýđể được các Tư vấn viên cập nhật lịch học mới nhất!!!

Đăng ký ngay hôm nay để HÁT TỰ TIN HƠN, HAY HƠN VÀ ẤN TƯỢNG HƠN!